Pracownia psychotechniczna wyposażona jest w aparaturę psychotechniczną produkcji polskich producentów oraz korzysta z testów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i opracowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych z Warszawy. Dzięki temu możliwa jest rzetelna i obiektywna ocena predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych badanych osób zgodnie z wytycznymi przepisów regulujących zakres i przebieg badań psychotechnicznych.

W pracowni znajdują się:

  • sala do zbiorowych badań testowych i ankietowych, w której przeprowadzane są testy psychologiczne (testy osobowości, temperamentu oraz sprawności umysłowej) oraz osoby badane wypełniają ankiety osobowe.
  • sala do indywidualnych badań psychotechnicznych przy użyciu aparatury psychotechnicznej; w sali znajdują się - aparat krzyżowy, stereometr, wirometr, miernik czasu reakcji, służące do weryfikacji sprawności psychomotorycznej.
  • ciemnia do sprawdzania odporności na zjawisko olśnienia i do badania widzenia zmierzchowego.
  • w zakładzie Ultra-Med-Strefa znajduje się również poczekalnia i toaleta.

Celem badań przy użyciu poszczególnych urządzeń jest:

  • Miernik Czasu Reakcji - określenie szybkości i prawidłowości reakcji psychofizycznej na bodźce dźwiękowe i świetlne. W wersji badania reakcji złożonej można sprawdzić jak osoba badana rozróżnia i identyfikuje bodźce oraz czy reaguje na nie prawidłowo.
  • Stereometr (aparat oceny odległości) - określenie umiejętności oceny odległości i oceny wzajemnego położenia obiektów względem siebie.
  • Wirometr - określenie umiejętności porównania i oceny prędkości przedmiotów w ruchu.
  • Aparat Piórkowskiego - ocena szybkości reakcji psychomotorycznej, odporności na zmęczenie i umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu.
  • Aparat Krzyżowy - sprawdzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, szybkości i dokładności spostrzegania.
  • Aparat do badania widzenia zmierzchowego i odporności na olśnienie - określenie predyspozycji do działania po zapadnięciu zmroku oraz odporności na zjawisko oślepienia.